Løvbjerg Fonden med flot donation til Horsens Fjord: 400.000 kr. skal sikre flere sten under vandet

Foto: Horsens Kommune.
dato

Løvbjerg Fonden har doneret 400.000 kr. til Ren Horsens Fjord-fonden for at fremme biodiversiteten i fjorden.

Donationen blev offentliggjort den 8. juni 2024 ved Langelinie på Ålegræssets Dag, hvor borgmester Peter Sørensen, bestyrelsesformand i Løvbjerg Fonden Erik Løvbjerg, og andre nøglepersoner deltog.

Midlerne skal bruges til at lægge spredte sten ud i fjorden, hvilket vil skabe levesteder for tang og muslinger. Muslingerne renser vandet, hvilket understøtter væksten af ålegræs, der er vitalt for fisk og skaldyr. Tidligere var der flere sten i fjorden, men de er blevet fjernet over tid.

Borgmester Peter Sørensen udtrykte stor taknemmelighed for donationen, som muliggør yderligere tiltag i samarbejde med frivillige og forskere fra Syddansk Universitet. Udover undervandsprojekter arbejder kommunen også på landbaserede initiativer som kloakseparering og reduktion af kvælstofudledning.

Horsens Kommune bidrager årligt med 500.000 kr. til fonden, med et mål om at indsamle 3 mio. kr. årligt for at sikre fjordens fremtidige sundhed og biodiversitet.


https://horsens.dk/omhorsenskommune/presse/pressemeddelelser/loevbjergfondenmedflotdonationtilhorsensfjord400000krskalsikreflerestenundervandet
Kilde: Horsens Kommune