Nyheder fra Brædstrup

25 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brædstrup og omegn

Job tilbydes:
Kirke- og kulturmedarbejder ved Brædstrup, Tønning-Træden, Grædstrup- Sdr. Vissing pastorat, Horsens Provsti
Kirke- og kulturmedarbejder ved Brædstrup, Tønning-Træden, Grædstrup- Sdr. Vissing pastorat, Horsens Provsti Stillingen som kirke- og kulturmedarbejder opslås hermed til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 18timer i ugentlige gennemsnit. Stillingen er tidsbegrænset med 3 års ansættelse med eventuel mulighed for forlængelse. Stillingen er nyoprettet. Vi har derfor stor lydhørhed for de særlige interesser, du måtte brænde for at bringe med ind i stillingen. Der er ikke krav om bestemte uddannelser, men et ønske om, at du byder ind med dine kvalifikationer og på den måde er med til at præge og udvikle stillingen. Pastorat består af 5 sogne, 3 menighedsråd og tre præster. Pastoratet har ca.  6.600 indbyggere hvoraf ca. 5.500 er medlemmer af folkekirken. Menighedsrådene har en vision om at skabe et velfungerende storpastorat, der samarbejder på tværs af sognegrænser og faggrænser med respekt for det lokale særpræg og de forskellig tilknytninger der er til de enkelte sognekirker. Vi søger en medarbejder, der kan indgå i et konstruktivt samarbejde med kirkens præster og øvrige personale, har kompetencer inden for undervisning, kommunikation, diakoni og musik, kan og vil arbejde med mennesker i alle aldersgrupper. Der er tale om en blækspruttefunktion, som kræver stor fleksibilitet, samarbejdsevne og selvstændighed. Du vil selv komme til at sætte dit præg på stillingen. Der er et ønske bistand til præsterne, menighedsrådene og koordinering af pr aktiviteter som hjemmeside, Facebook, kirkesider m.v. Det vurderes, desuden, at en kirke-kulturmedarbejder vil kunne fremme og støtte samarbejdet på tværs. Menighedsrådene i pastoratet vurderer, at det frivillige arbejde i pastoratet vil få bedre muligheder hvis den administrative koordinering kan ske professionelt. Der er ligeledes et stort ønske i pastoratet om at kunne give arbejdet med børn/unge samt de diakonale opgaver et løft. Herunder at varetage undervisning af minikonfirmanderne og babysalmesang.   Arbejdsområderne kan bl.a. omfatte: Gennemføre minikonfirmandforløb og eventuelt assistere med konfirmander Babysalmesang Koordinering og rekruttering af frivillige og det frivillige arbejde Opbygge nye tiltag og igangsætte disse for relevante målgrupper, herunder videreudvikle samarbejdet i pastoratet Kommunikations- og PR-opgaver   Det vigtige er at du enten allerede har kompetencerne til de skitserede opgaver, eller har mod på at lære det. Vi er åbne for vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund; akademiker, lærer eller lignende.    Vi søger en kollega, der: Har forståelse for folkekirkens opgaver og traditioner Har relevant uddannelse og erfaring inden for kristendomskundskab, kirkemusik og kirkefaglighed Har gode samarbejds- og kommunikationsevner Brænder for kirkens liv og vækst og har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre Er god til at arbejde selvstændigt og kreativt Har syn for, hvordan kirken kan bruge de sociale medier, hjemmeside, Facebook o.lign. Har musiske og kreative evner   Ansættelse sker ved Brædstrup, Tønning-Træden, Grædstrup- Sdr. Vissing pastorat, Horsens Provsti. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til sognepræst Anders Frank på 29 77 83 96 eller menighedsrådsformand i Brædstrup Henning Emil Jensen på 23 92 43 90   Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.     Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.   Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet. Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.149,65 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013,22 kr.(nutidskroner).   Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.     Ansættelsesprocedure: Ansøgningsfrist: 29. august 2022 Ansøgningen sendes til birs@km.dk Der vil blive indhentet børneattest samt eventuelt referencer          Yderkigere oplysninger kan indhentes jhos sognepræst Anders Frank på 2977 8396 eller menighedsrådsformand Henning Emil Jensen på 23 92 43 90
BRÆDSTRUP KIRKE
Indrykket 11. august på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk